Crea Vita
Therapie - Coaching - Zorgverlening
Home

Home

Kunstzinnige therapie.

 

De antroposofische georiënteerde geneeskunst beoogt niet zozeer de behandeling van de ziekte dan wel de begeleiding van de gehele mens.
Hierbij wordt naast de eventueel door de arts voorgeschreven medicatie gebruik gemaakt van het zelfgenezend vermogen van de mens, de zgn salutogenese.

Hiertoe behoort de kunstzinnige therapie (voortaan KZT genoemd) die hiertoe actief worden ingezet.

Deze therapie wordt beoefend door gekwalificeerd antrop. geschoolde therapeuten, het liefst in samenwerking met een arts. De grondslagen ervan worden gevormd door de inzichten vanuit de antrop. menskunde: oa de fysiologie, psychologie en pathologie.

Bij de kunstzinnige therapie beeldend is het therapeutisch medium waarvan men gebruik maakt de beeldende kunsten.

Deze kunstvormen spelen een speciale rol en worden op verschillende manieren therapeutisch ingezet.Hierbij worden de karakteristieke kenmerken en de harmoniserende werking van de beeldende uitdrukkingsmiddelen als kleur,lijnbeweging, holle of bolle vorm als ook materialen en technieken doelgericht toegepast.

Zo spreekt men van schildertherapie, tekentherapie en boetseertherapie.

Kzt wordt als non-verbale therapie benoemd; het biedt een manier om zonder gebruik te maken van woorden met jezelf te kunnen communiceren, je identiteit te vinden, uit te drukken en verstevigen.Ze kan als inzichtgevende, steunende, helende en diagnostische therapie worden ingezet.

Kzt biedt een creatieve manier om met structuur om te gaan, gedachten te ordenen, gevoelens vorm te geven en deze uit te drukken in een beeldende taal.

Naast de betekenis van het werk, wordt aandacht besteed hoe het werk tot stand is gekomen. Het proces van vormgeven zegt vaak veel over hoe iemand in zijn leven staat.

De bewustwording, van manier van kijken, handelen, denken, voelen biedt binnen het beeldend proces mogelijkheden om te zoeken naar nieuwe werkwijzen en oplossingen.

Hiermee reikt het een oefenterrein om indirect leerervaring op te doen.

Vanuit die betrokkenheid komt het verlangen, de moed, de durf om zichzelf te verbeteren. Een veranderingsproces is in beweging gezet.

Zo kunnen mensen evolueren naar een verbetering van hun stemming of vermindering van hun angsten. Naar hun moedig streven een innerlijk vrij mens te zijn.

 

Kunst

 

Kunst wil op de eerste plaats ons ontroeren. Zij vertelt over hoe de mens de wereld ziet, of zou willen zien. Over liefde, vriendschap, leven en dood, vreugde en verdriet, over schoonheid en waarheid, over de eigen identiteit en de noodzaak deze boven het persoonlijke te heffen.

Zij werkt in op alle zintuigen, zij dwingt tot betrokkenheid, nodigt uit tot bezinning. Zij verruimt, verrijkt en verdiept de feitelijke ervaringen en alledaagse gebeurtenissen.

Kunst maakt zichtbaar wat in de psyche opgesloten zit en pijn doet.

 

“Kunst is niet wat je kunt,

Wat je kunt, daar is geen kunst aan.

Kunst is dat wat je meent niet te kunnen, maar ontwikkelen kunt.

Levenskunst is de kunst die ons gezond kan maken.”

Wat is de functie van kzt?

 

Door het zelf kunstzinnige bezig zijn wordt de kunstzin aangesproken als onderdeel van het zelfgenezend vermogen: gevoel voor harmonie, evenwicht, schoonheid en waarheid. De oefeningen zijn niet prestatie- of resultaatgericht. Het accent ligt op het innerlijk proces. Ons zelf ervaren steunt op de beleving van onze zintuigen. Zij dient de zelfwerkzaamheid op het gebied van de verbeelding en vorming, gebruikmakend om zijn waarneming, denken, voelen , handelen, beter te laten functioneren.Kzt werkt positief stimulerend; om eenzijdigheden op te heffen, innerlijke barrieres inzichtelijk ter maken, te doorbreken en te overwinnen.Men zoekt samen met de patient en het behandelteam naar de oorzakelijke achtergrond van psychische en/of lichamelijke klachten en tevens naar een toekomstig streven dat nog gerealiseerd moet worden. Men onderzoekt het Leitmotief in de levensloop. Men probeert voeling te hebben met wat in de ander leeft, te ontdekken wat hem drijft zijn eigenweg te vinden.

De open en respecvolle houding in de ontmoeting is de basis voor het klimaat van veiligheid waarin het proces zich kan voltrekken.

 

Schilderen/tekenen

 

De therapeutisch begeleide omgang met kleuren en vormen in alle aspecten opent een onbevangen toegang tot de diepten van het leven van de ziel.De toepassing van verschillende middelen en technieken bevordert via een innerlijk beleven een harmonisering van de organische en functionele processen die tot het te behandelen ziektebeeld behoren. Nieuwe werkwijzen die vanuit de antroposofische inzichten werden ontwikkeld of toepasselijk gemaakt zijn o.a. het schilderen met doorzichtige lagen (sluieren), de nat-in-nat techniek (schilderen op doordrenkt papier), een zeer omvattende kleurenleer verschillende tekentechnieken als dynamisch tekenen, arceren, en geometrisch tekenen.

Plastiek (boetseren)

 

Bij het hanteren en vormgeven van materialen (klei, hout, zachte gesteenten) brengt de mens zijn denken, beleven en uitvoeren in een nieuwe, levendige wisselwerking. Belangrijk is het doorgemaakte proces dat allerlei facetten vertoont die tot het leven zelf behoren.:vormen en omvormen, ontstaan en vergaan, opbouw en afbraak, ontwikkeling en transformatie. Het is duidelijk dat dit proces wegens deze verwantschap kan doorwerken in de geestelijke, psychische en fysiologische constitutie. De antrop. menskunde legt hier essentiële en vernieuwende samenhangen bloot,brengt organische werkwijzen over op de gebruikte technieken en bevordert zo de therapeutische waarde ervan.

 

“Kunst is er om licht te brengen in de diepte van het menselijke hart. Ze werkt als balsem voor de gewonde ziel”.

 

aldus de kunstschilder W. Kandinsky